Monthly Archives: Lipiec 2016

Podsumowanie 500+

W związku z przygotowaniem sprawozdania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. realizacji programu 500+, również Gmina Tarnów przygotowała drobne podsumowanie z realizacji programu. Do 1 lipca br wpłynęło do tut. GOPS 2030 wniosków. Z tej liczby ok. 80 wniosków zostało przekazanych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w związku z pracą jednego rodziców za […]

read more