Monthly Archives: Marzec 2017

Wspieraj-pomagaj-rozwijaj – zostań rodziną wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi. Rodzinę ustanawia wójt, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodziny przy współpracy z asystentem pomagają rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Obok satysfakcji z pomocy innym, rodziny te mogą liczyć na zwrot […]

read more