Maria Srebro kierownik GOPS przeszła na zasłużoną emeryturę

Maria Srebro kierownik GOPS przeszła na zasłużoną emeryturę

Pani Maria Srebro, od blisko 30 lat kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakończyła swoją pracę zawodową i przeszła na w pełni zasłużoną emeryturę. Podziękowania Pani Marii za długoletnią, sumienną pracę złożyli wraz z kwiatami Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, przedstawiciele samorządu oraz kierownictwo urzędu gminy.

– W imieniu samorządu gminy Tarnów jak i mieszkańców dziękuję Pani Marii za długoletnie kierowanie tak ważną jednostką, jaką jest gminny ośrodek pomocy społecznej. Praca nie była łatwa, bowiem w jednostce podejmowane były i są trudne, ludzkie sprawy. Mam nadzieję, że wdzięczność wszystkich tych, którym pomogła Pani służąc swoją wiedzą i doświadczeniem będzie Pani nadal towarzyszyć – mówił wójt Grzegorz Kozioł.

Pani Maria ze wzruszeniem podziękowała wszystkim za życzenia i wieloletnią harmonijną współpracę.

Pani Kierownik Marii Srebro serdecznie dziękujemy za pracę i życzymy zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w tym nowym rozdziale życia.

Font Resize