Monthly Archives: Wrzesień 2020

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę węgla opałowego (orzech)

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro przyjętego Zarządzeniem Nr 6/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 2 maja 2014 roku; na: […]

read more

Dodatkowa pomoc psychologiczna i logopedyczna dla uczniów z gminy Tarnów

To wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom. Kilkunastu specjalistów – psychologów i logopedów pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami. Mimo, że tego rodzaju program profilaktyczny w gminie Tarnów funkcjonuje już od wielu lat, po raz pierwszy do pomocy zaangażowano psychologów. – Takie były wnioski dyrektorów szkół – mówi wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł. Środki pochodzą […]

read more
Font Resize