Od 1 lipca można składać wnioski o dobry start (300+)

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci […]

read more

Informacja – zmiany w pracy ośrodka od 22 kwietnia br.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22.04.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tarnowie przyjmuje Interesantów.  Prosimy jednak o osobisty kontakt tylko  w sprawach, których nie można załatwić telefonicznie lub mailowo.  Osoby z objawami przeziębienia i gorączką nie będą przyjmowane. Prosimy o kontakt telefoniczny – NIE osobisty, w celu ustalenia sposobu załatwienia sprawy. tel. 14 688-01-51, […]

read more

Program „Opieka wytchnieniowa”

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie informuje, iż wystąpił z wnioskiem do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udział w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W/w Program będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w formie opieki całodobowej – […]

read more

Dom SENIOR+ nieczynny do odwołania

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Dom Dziennego Pobytu w Nowodoworzu jest nieczynny do odwołania.

read more

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem COVID 19, GOPS nie przyjmuje Petentów osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem COVID 19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie przyjmuje Petentów osobiście, prosimy dzwonić i wysyłać maile. W sprawach PILNYCH w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny  tel. 14-688-01-50, 14 688 01 53, 14 688 01 52 w celu omówienia sposobu załatwienia sprawy. Wójt Gminy Tarnów ponownie apeluje do wszystkich […]

read more

GOPS informuje – wypłata zasiłków i świadczeń jeszcze przed świętami

Mamy dobrą wiadomość dla rodzin i osób w gminie Tarnów korzystających ze świadczeń i zasiłków. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci je wszystkie jeszcze przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Będą to świadczenia: wychowawcze 500+, rodzinne, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego, pielęgnacyjne oraz zasiłki: pielęgnacyjne, stałe, okresowe i celowe na zakup żywności. Wszystkie świadczenia i zasiłki trafią do […]

read more

GOPS zamknięty do odwołania

Od dnia 17 marca br.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zamknięty do odwołania dla interesantów. W sprawach PILNYCH w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny  tel. 14-688-01-50 w celu omówienia sposobu załatwienia sprawy. Wójt Gminy Tarnów ponownie apeluje do wszystkich mieszkańców, by korzystali z dostępnych elektronicznych narzędzi w celu załatwiania spraw w urzędzie – e-maila […]

read more

Tymczasowe zawieszenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tarnowskim

Starostwo Powiatowe w Tarnowie tymczasowo zawiesza od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach zlokalizowanych w Powiecie Tarnowskim. Od tego dnia udzielanie bezpłatnych porad prawnych będzie odbywać się telefonicznie i/lub za pomocą adresu e-mail. Osoby uprawnione, aby skorzystać z takiej formy pomocy zobowiązane są przed uzyskaniem porady […]

read more

Informacja – kornowirus

W związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem Dyrekcja GOPS Tarnów zwraca się z uprzejmą prośbą do osób które powróciły (lub członków ich rodzin) w ciągu ostatnich 2 tygodni z zagranicy o kontakt telefoniczny – NIE osobisty w celu ustalenia sposobu załatwienia sprawy tel. 14 688-01-51, 14 688-01-55

read more

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę węgla opałowego (orzech) dla klientów GOPS

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro przyjętego Zarządzeniem Nr 6/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 2 maja 2014 roku; na: […]

read more

500+ czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO SU może otrzymać osoba, która spełniła łącznie następujące warunki: • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP, • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, • ukończyła 18 lat, • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i niezdolność ta została stwierdzona właściwym orzeczeniem, • oraz:  nie jest uprawniona do […]

read more

Pozyskano fundusze na nowy program opieki wytchnieniowej

    Gmina Tarnów otrzymała dofinansowanie w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany jest przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, a jego wykonawcą na terenie gminy Tarnów – dzięki pozyskanym funduszom – jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota dofinansowania wynosi blisko 70 tys. zł – […]

read more
Font Resize