Powszechny Spis Rolny – Rolniku spisz się sam

read more

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę węgla opałowego (orzech)

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro przyjętego Zarządzeniem Nr 6/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 2 maja 2014 roku; na: […]

read more

Dodatkowa pomoc psychologiczna i logopedyczna dla uczniów z gminy Tarnów

To wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom. Kilkunastu specjalistów – psychologów i logopedów pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami. Mimo, że tego rodzaju program profilaktyczny w gminie Tarnów funkcjonuje już od wielu lat, po raz pierwszy do pomocy zaangażowano psychologów. – Takie były wnioski dyrektorów szkół – mówi wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł. Środki pochodzą […]

read more

Ograniczenia w obsłudze interesantów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że ze względów bezpieczeństwa wprowadzano ograniczenia w obsłudze interesantów, jednocześnie informując, ze większość spraw z zakresu pomocy społecznej możemy załatwić zdalnie, bez osobistej wizyty. Informujemy, że liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie może być większa niż dwie. Obowiązkowo wprowadza się dezynfekcję rąk, zakrywanie […]

read more

Pomocna dłoń – działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych

„Pomocna dłoń” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR, zakres wsparcia: Typ projektu A – Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych Projekt dedykowany jest dla osób […]

read more

Od 1 lipca można składać wnioski o dobry start (300+)

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci […]

read more

Informacja – zmiany w pracy ośrodka od 22 kwietnia br.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22.04.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tarnowie przyjmuje Interesantów.  Prosimy jednak o osobisty kontakt tylko  w sprawach, których nie można załatwić telefonicznie lub mailowo.  Osoby z objawami przeziębienia i gorączką nie będą przyjmowane. Prosimy o kontakt telefoniczny – NIE osobisty, w celu ustalenia sposobu załatwienia sprawy. tel. 14 688-01-51, […]

read more

Program „Opieka wytchnieniowa”

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie informuje, iż wystąpił z wnioskiem do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udział w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W/w Program będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w formie opieki całodobowej – […]

read more

Dom SENIOR+ nieczynny do odwołania

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Dom Dziennego Pobytu w Nowodoworzu jest nieczynny do odwołania.

read more

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem COVID 19, GOPS nie przyjmuje Petentów osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem COVID 19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie przyjmuje Petentów osobiście, prosimy dzwonić i wysyłać maile. W sprawach PILNYCH w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny  tel. 14-688-01-50, 14 688 01 53, 14 688 01 52 w celu omówienia sposobu załatwienia sprawy. Wójt Gminy Tarnów ponownie apeluje do wszystkich […]

read more

GOPS informuje – wypłata zasiłków i świadczeń jeszcze przed świętami

Mamy dobrą wiadomość dla rodzin i osób w gminie Tarnów korzystających ze świadczeń i zasiłków. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci je wszystkie jeszcze przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Będą to świadczenia: wychowawcze 500+, rodzinne, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego, pielęgnacyjne oraz zasiłki: pielęgnacyjne, stałe, okresowe i celowe na zakup żywności. Wszystkie świadczenia i zasiłki trafią do […]

read more

GOPS zamknięty do odwołania

Od dnia 17 marca br.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zamknięty do odwołania dla interesantów. W sprawach PILNYCH w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny  tel. 14-688-01-50 w celu omówienia sposobu załatwienia sprawy. Wójt Gminy Tarnów ponownie apeluje do wszystkich mieszkańców, by korzystali z dostępnych elektronicznych narzędzi w celu załatwiania spraw w urzędzie – e-maila […]

read more
Font Resize