Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawę sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego. Projekt realizowany jest w 3 […]

read more

Uchwały RG Tarnów z 21 lutego 2019 r.

Rada Gminy Tarnów na V Sesji w dniu 21 lutego br. przyjęła następujące uchwały dot. pomocy społecznej: UCHWAŁA NR V/59/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA UCHWAŁA NR V/60/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie […]

read more

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Od stycznia 2019 roku na terenie Powiatu Tarnowskiego – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – działa 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie 16 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa. W Gminie Tarnów nieodpłatna pomoc prawna jest […]

read more

Karta Dużej Rodziny – zmiany w 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od tego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Przy składaniu wniosku niezbędne są PESELE wszystkich dzieci oraz osób których dotyczy karta. Interaktywna mapa miejsc, w […]

read more

Maria Srebro kierownik GOPS przeszła na zasłużoną emeryturę

Pani Maria Srebro, od blisko 30 lat kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakończyła swoją pracę zawodową i przeszła na w pełni zasłużoną emeryturę. Podziękowania Pani Marii za długoletnią, sumienną pracę złożyli wraz z kwiatami Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, przedstawiciele samorządu oraz kierownictwo urzędu gminy. – W imieniu samorządu gminy Tarnów jak i mieszkańców dziękuję […]

read more

Wigilia

W Wigilię, t.j. w poniedziałek 24 grudnia b.r., GOPS w Tarnowie czynny będzie od godz. 8.00 do 13.00

read more

Bezpłatne szkolenia praktyk opiekuńczych w formie teoretycznych wykładów i praktycznych ćwiczeń z zakresu opieki i pielęgnacji nad osobą niesamodzielną – Pomocna dłoń

Mościckie Centrum Medyczne zaprasza na Bezpłatne szkolenia praktyk opiekuńczych w formie teoretycznych wykładów i praktycznych ćwiczeń z zakresu opieki i pielęgnacji nad osobą niesamodzielną. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem 

read more

Dzień pracownika socjalnego

„Starajmy się postępować tak i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny i pozostawiony bez opieki.” Jan Paweł II Życzenia Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu […]

read more

Tylko do 30 listopada złożysz wniosek o 300+ (Dobry Start)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie informuje, że jeszcze do 30 listopada br. można składać wnioski o świadczenie Dobry Start (tzw. 300+). Po tym terminie wnioski nie będą już przyjmowane. Termin ten wynika z przepisów ustawy. Wnioski można składać w piwnicach Urzędu Gminy Tarnów – wejście od podwórza (parkingu). Więcej informacji o świadczeniu 300+/Dobry Start

read more

Małopolska Niania 2.0

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z  realizacją Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” CEL […]

read more

Projekt „Pomocna Dłoń”

Małopolskie Centrum Medyczne z siedzibą w Tarnowie, w związku z realizacją projektu pn. „Pomocna dłoń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-20 informuje o organizowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi jak najdłużej w miejscu zamieszkania w otoczeniu rodziny poprzez funkcjonowanie w latach 2018-23 ośrodka oferującego kompleksowe wsparcie dla opiekunów i […]

read more

Pierwsze wypłaty Dobry Start (300) zrealizowane

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż rozpoczął wypłaty w ramach rządowego świadczenia Dobry Start. W pierwszej kolejności pieniądze są przelewane na konta osób które jako pierwsze złożyły wnioski elektronicznie początkiem lipca br. Obecnie na koniec lipca została wypłacona kwota 251 400 zł co oznacza udzielnie wsparcia 838 uczniom z terenu naszej gminy. Wszystkie osoby, […]

read more