Prawnik/Psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie umożliwia swoim podopiecznym bezpłatne skorzystanie zarówno z usług prawnika jak również psychologa. Wszelkich informacji o terminach oraz zasadach przyjmowania udzielają pracownicy socjalni.

Informacji można również zasięgnąć pod nr tel 14 688 01 53

Ponadto  w Domu Ludowym w Nowodworzu czynny jest Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

– w poniedziałek – w godz. 9:00 – 13:00

– we wtorek – w godz. 14:00 – 18:00

– w środę – w godz. 14:00 – 18:00

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych. Organizatorem, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Szczegółowe informacje o akcji dostępne są pod adresem: http://www.gmina.tarnow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1408