Świadczenia rodzinne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie – Świadczenia Rodzinne przypomina o terminach składania wniosków o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2017/18

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia br.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • nakaz płatniczy za 2016 r. lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za 2016 r.,
  • osoby ubiegające się o urlop wychowawczy- Pit 11 za 2016 rok,
  • w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną kobiety nie później niż od 10 tyg. ciąży do porodu.
  • osoby mające zasądzone alimenty a nie otrzymujące ich w pełnej wysokości – zaświadczenie od komornika za 2016 r. o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  • osoby pobierające stypendia zaświadczenie/oświadczenie o ich wysokości za 2016 r.
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych– zaświadczenie ze szkoły

 

W przypadku osób mających zerowy dochód za rok 2016, a  w 2017 r. podjęły zatrudnienie – zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
Osoby które podjęły zatrudnienie w ciągu roku 2016 zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający datę rozpoczęcia pracy.
W przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz wysokość utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy, PIT 11 za rok 2016 ).

 

 

Dokumenty do pobrania:

Aktualne wnioski 

 


Informacje:

tel: 14 688 01 55, e-mail: sr (malpa)gmina.tarnow.pl