Rekrutacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie prowadzi rekrutację osób chętnych do udziału w drugiej edycji projektu " Uwierz w siebie-program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt, którego celem jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej skierowany jest do osób z terenu gmin partnerskich, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat).

Osoby zainetersowane udziałem w projekcie wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą uzyskać informację pod nr.tel. 14 688 00 50 oraz w GOPS Tarnów w godzinach pracy OPS.

Opiekun osób starszych

Kurs opiekuna osób starszych odbył się w okresie od 24.10-6.11.2013r.
Podczas wykładów i zajęć warsztatowo-seminaryjnych uczestnicy zdobyli wiedzę w zakresie m.in: podstawowych pojęć gerontologicznych i zasad opieki geriatrycznej, fizjologii i patologi starzenia, najczęstszych chorób wieku starszego,zasad pielęgnowania i usprawniania w geriatrii oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
W trakcie zajęc praktycznych zrealizowanych w ZOL w Tarnowie przyszli opiekunowie nabyli umiejętności w zakresie terapeutycznego komunikowania się z osobami w podeszłym wieku, pielęgnacji i aktywizacji osób starszych.

Szkolenie zorganizowane w ramach projektu " Uwierz w siebie-program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów", współfinansowane przez Unię Eropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania z prawnikiem

W okresie od 14-29. 11.2013 odbywały się indywidualne spotkania z prawnikiem.
Przedmiotem spotkań było doradztwo w zakresie: prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy, bankowego, administracyjnego, karnego, handlowego.
Przedmiotem porad były również tematy z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami,refundacji leków, czy własności lokali.

Spotkania zorganizowane w ramach projektu " Uwierz w siebie-program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów", współfinansowane przez Unię Eropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

Trening kompetencji

W okresie 22.07-9.08 2013r odbył się "Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych i rodzicielskich".
To zajęcia skierowane do wszystkich osób, chcących udoskonalić swoje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, podnoszenia kompetencji społecznych i rodzicielskich w tym umiejętności kształtowania swoich celów życiowych, kontroli emocji, wykształcenia umiejętności dysponowania domowym budżetem, tworzenie pism urzedowych, pracy nad własną motywacją.

Szkolenie zorganizowane w ramach projektu " Uwierz w siebie-program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów", współfinansowane przez Unię Eropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obóz aktywnej integracji

W okresie 24.08 do 30.08.2013 odbył sięobóz aktywnej integracji w którym udział wzięło 10 beneficjentów oraz 32 osoby z ich otoczenia.
Podczas obozu zrealizowano 40 godzin zajęć szkoleniowych.
Trening obajmował zajęcia w zakresie komunikacji partnerskiej dlarodziców, diagnostykę integracji sensorycznej dla dzieci, pokaz metod terapeutycznyc, zajęcia ruchowe dla rodzin, warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin i warsztaty zastępowania agresji.

Szkolenie zorganizowane w ramach projektu " Uwierz w siebie-program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów", współfinansowane przez Unię Eropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs prawa jazdy

Kurs prawa jazdy odbył się w okresie od 4.07-30.07.2013. Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym na którym 14 osób uzyskało wynik pozytywny, niestety jedna z z osób uczestniczących w kursie nie zdołała zaliczyć egzaminu praktycznego.

Szkolenie zorganizowane w ramach projektu " Uwierz w siebie-program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów", współfinansowane przez Unię Eropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie prowadzi rekrutację osób chętnych do udziału w projekcie
" Uwierz w siebie-program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt, którego celem jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej skierowany jest do osób z terenu gmin partnerskich, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat).
Osoby zainetersowane udziałem w projekcie wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą uzyskać informację pod nr.tel. 14 688 00 50 oraz w GOPS Tarnów w godzinach pracy OPS.

Rekrutacja 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie prowadzi rekrutację osób chętnych do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego ” W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”. 
Do udziału w projekcie w 2012 roku zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej bezrobotne lub nieaktywne zawodowo korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Osoby mieszkające na terenie Gminy Tarnów zainteresowane udziałem w projekcie w 2012 roku w oparciu o kontrakt socjalny, wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w GOPS Tarnów.
Rekrutacja potrwa do 30 czerwca 2012 roku.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19, pok. Nr 5 , tel. /14/688 01 50.
Skorzystanie z oferowanych form wsparcia w ramach projektu jest bezpłatne.

Rekrutacja 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie prowadzi rekrutację osób chętnych do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego ” W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”.
Do udziału w projekcie w 2011 roku zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej bezrobotne lub nieaktywne zawodowo korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Osoby mieszkające na terenie Gminy Tarnów zainteresowane udziałem w projekcie w 2011 roku w oparciu o kontrakt socjalny, wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w GOPS Tarnów.

Skorzystanie z oferowanych form wsparcia w ramach projektu jest bezpłatne.

Podsumowanie projektu 2010

Uroczyste podsumowanie projektu realizowanego w partnerstwie z gminami Pleśna i Skrzyszów mieło miejsce w środę 15 grudnia w tarnowskiej restauracji Mimoza.
W uroczystym podsumowaniu projektu uczestniczyły beneficjentki które korzystały z oferty szkoleniowej i przedstawiciele samorządów: zastępca wójta Gminy Tarnów Elżbieta Chrząszcz i Wójt Gminy Pleśna Stanisław Burnat.
Celem spotkania było podsumowanie efektywności przeprowadzonych szkoleń, a także wymiana pomysłów i doświadczeń w tym zakresie, a taka inicjatywa przyczyni się do lepszego przygotowania przyszłych działań oraz sprawnej ich realizacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs krawiecki

16 listopada 2010 zakończył się kurs krawiecki w którym uczestniczyło 5 beneficjentek ostatecznych z terenu Gminy Tarnów.

Na kursie został zrealizowany następujący materiał nauczania:
- tworzenie wykrojów, zdejmowanie miar
- krojenie i szycie odzieży
- rodzaje materiałów
- projektowanie odzieży
- techniki aplikacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs kasjer fakturzysta

W okresie od 9 sierpnia do 19 listopada 2010 roku uczestniczki projektu pn W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów wzięły udział w 70 godzinnym szkoleniu „Kasjer – fakturzysta” .
Celem szkolenia było nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych, programu fakturyująco – magazynowego oraz terminala płatniczego.
Ponadto uczestniczkom szkolenia poznały techniki handlu; dekoracje okolicznościowe, artystyczne pakowanie prezentów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs na cukiernika

W ramach realizacji proejtku zorganizowano kurs Cukiernika w wymiarze 80 h.
W tym kursie uczestniczyło 6 beneficjentek ostatecznych z terenu Gminy Tarnów.
Celem kursu było zapoznanie uczestniczek z podstawami higieny produkcji, wykonywaniem różnego rodzaju ciast, ciasteczek i tortów oraz ich zdobienie i dekorowanie.
Wykaz przedmiotów objętych kursem:

• wyposażenie cukierni i piekarni
• higiena produkcji cukierniczej
• produkcja cukiernicza i ciastkarska
• zasady zdobienia i dekorowania wyrobów ciastkarskich
• minimum sanitarne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupowe doradztwo zawodowe

W dniach od 5 sierpnia do 20 września 2010 roku 18 uczestniczek projektu pn „ W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów” wzięło udział w 4 godzinnym programie „Doradztwa zawodowego oraz indywidualnej sesji z doradcą zawodowym”
Celem spotkań była diagnoza możliwości zawodowych, zidentyfikowanie predyspozycji każdej z beneficjentek oraz przygotowanie uczestniczek do aktywnego wejścia na rynek pracy poprzez:

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
- przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
- autoprezentacja
- określenie umiejętności zawodowych
- metody aktywnego poszukiwania pracy uzupełnione o elementy kreowania własnego wizerunku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treningu kompetencji i umiejętności społecznych

Zaświadczenie o ukończeniu „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” otrzymało 18 beneficjentek biorących udział w projekcie.
Szkolenie obejmowało 32 godziny zajęć.
Celem treningu było zwiększenie kompetencji i umiejętności związanych z lepszą organizacją życia rodzinnego i niwelowaniem pojawiających się trudności, nabycie umiejętności właściwego odżywiania , dbania o higienę osobistą i własny wizerunek, umiejętność autoprezentacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Moja wakacyjna przygoda

W dniach od 30.07.2010 do 9.08.2010 roku podopieczni beneficjentek ostatecznych przebywali na kolonii zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu.
Na letnim wypoczynku pn „Moja wakacyjna przygoda” przebywało 18 dzieci z terenu gminy Tarnów.

Założenia i cele turnusu:
• Rozwijanie u dzieci wzajemnego szacunku, poznania, zrozumienia i chęci współdziałania przez:

- wspólną zabawę
- rywalizację sportową
- wspólne śpiewanie karaoke
- wędrówki o okolicach Krynicy-Zdrój
- poznanie kultury i historii Łemków i Lachów

• Przedstawienie dzieciom czyhających zagrożeń ( palenie papierosów, narkotyki, alkohol)
• Prowadzenie zajęć w taki sposób, aby każde dziecko czuło się bezpiecznie, w pełni dowartościowane i bezpieczne.
• Stymulowanie dzieci do wykazywania się posiadanymi umiejętnościami oraz pomoc w odnajdywaniu u siebie nie rozpoznanych jeszcze zdolności.
• Przybliżenie dzieciom dobrych nawyków podczas wspólnego przebywania w pensjonacie, wspólnego spożywania posiłków, zachowania bezpieczeństwa pożarowego w domu i lesie oraz odpowiedniego zachowania się na szlakach turystycznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie organizacyjne

W dniu 30 lipca 2010 roku w Punkcie Konsultacyjnym Urzędu Gminy Tarnów odbyło się spotkanie rozpoczynające cykl szkoleń realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projaktu pn “W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”.
W spotkaniu uczestniczyło 18 beneficjentek ostatecznych z terenu gminy Tarnów zrekrutowanych do projektu oraz Maria Srebro – Kierownik GOPS – asystent koordynatora projektu, Ewa Paw – Pracownik socjalny GOPS i Agnieszka Orszula – koordynator projektu.
Beneficjentki otrzymały materiały promocyjne , zostały poinformowane o terminie i miejscu szkoleń.
Poinformowano, że realizowane szkolenia finansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował beneficjentki ostateczne o przewidzianym w projekcie wsparciu finansowym w formie zasiłków celowych .
Będzie to pomoc udzielana dwukrotnie w każdym roku realizacji projektu.
Udzielone wsparcie bedzie zarazem wkładem własnym w projekcie .

.

Copyright by *, Wszystkie prawa zastrzeżone.